سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10

عنوان : ( مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی )

نویسندگان: امین هاشمی نسب , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل یک جز سازه‌ای تحت بارگذاری خستگی به علت پیچیدگی رفتار جز تحت این نوع از بارگذاری یکی از پیچیده‌ترین مسائل در حوزه مهندسی عمران است. برای یافتن عمر خستگی هر عضو سازه‌ای عموماً از نتایج آزمایشگاهی هزینه بر استفاده می‌شود اما این داده ها بسیار پراکنده هستند و قابل‌استفاده برای تمام شرایط و مسائل نیستند؛ بنابراین یافتن یک پاسخ تحلیلی یا ارائه‌ی یک مدل شبیه‌سازی شرایط خستگی ضمن کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی و صرفه‌جویی در زمان، می‌تواند یک راه‌حل جامع و نظام‌مند را برای تمام شرایط ارائه کند. در این پژوهش پنج نمونه تیر فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی قرار گرفتند و سپس نتایج حاصل از تحلیل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدند. نتایج ارزیابی نشان‌دهنده آن بودند که مدل رایانه‌ای ارائه‌شده به‌ خوبی توانسته عمر خستگی نمونه‌ها را تخمین بزند.

کلمات کلیدی

خستگی تیر فولادی وصله CFRP مدلسازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091368,
author = {هاشمی نسب, امین and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خستگی تیر فولادی وصله CFRP مدلسازی عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی
%A هاشمی نسب, امین
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2022

[Download]