پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, Year (2022-9)

Title : ( اصول شکلی حاکم بر بهره‌برداری از حوضۀ دجله و فرات )

Authors: Azam Amini , Mohammad Abedi , Elnaz Nesary ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

اصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می‌کنند. بعلاوه، اصول شکلی می‌توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست‌محیطی و اصل اطلاع‌رسانی و مشورت با کشورهای آسیب‌دیده. اصول مزبور علاوه بر آن‌که در زمرۀ قواعد عرفی تلقی می‌شوند، در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی، اسناد بین‌المللی و توافق‌های دوجانبه نیز تصریح شده‌اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می‌دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره‌ای از اسناد و نهادهای بین‌المللی و توافق‌های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره‌برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.

Keywords

حوضه آبریز دجله و فرات\\\" \\\"اصول شکلی\\\" \\\"تعهد به همکاری\\\" \\\"تعهد به ارزیابی زیست‌محیطی\\\" \\\"تعهد به اطلاع رسانی و مشورت\\\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091948,
author = {Amini, Azam and Abedi, Mohammad and Nesary, Elnaz},
title = {اصول شکلی حاکم بر بهره‌برداری از حوضۀ دجله و فرات},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2022},
month = {September},
issn = {2322-3472},
keywords = {حوضه آبریز دجله و فرات\\\" \\\"اصول شکلی\\\" \\\"تعهد به همکاری\\\" \\\"تعهد به ارزیابی زیست‌محیطی\\\" \\\"تعهد به اطلاع رسانی و مشورت\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول شکلی حاکم بر بهره‌برداری از حوضۀ دجله و فرات
%A Amini, Azam
%A Abedi, Mohammad
%A Nesary, Elnaz
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2022

[Download]