اولین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز , 2022-05-19

عنوان : ( مروری بر ارزیابی تاثیرات فلزات سنگین بر دم فنریان(Collembola) به عنوان یک بیواندیکاتور و مدیریت اکوسیستم )

نویسندگان: انسیه صابری پور , فاطمه طباطبائی یزدی , مرتضی کهراریان , آوا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک پایه و اساس تمام فعالیت های حیاتی در اکوسیستم های زمینی می باشد. آلودگی خاک به فلزات سنگین به دلیل ماندگاری و ماهیت غیرقابل تجزیه پذیر آن ها به صورت زیستی، منجر به تجمعشان تا سطوح سمی می شود که به یک مسئله جدی جهانی تبدیل شده است. به منظور دستیابی به هشدار اولیه و جلوگیری از کاهش کیفیت خاک، انتخاب شاخص های مناسب برای تشخیص آلودگی فلزات سنگین ضروری می باشد.گروه های میکرو بندپایان خاک (با اندازه کوچک تر از 10 میلی متر) مانند دم فنریان (Collembola) و کنه سانان(Acari) بیش از 90 درصد از جمعیت جانداران بندپای را، در اکثر خاک ها تشکیل می دهند. دم فنریان نقش مهمی در چرخه غذایی، انتقال انرژی و حفاظت از تنوع زیستی خاک دارند. آن ها اغلب حساس ترین گروه بندپای به ترکیبات سمی هستند. که ابزاری موثر برای سنجش سلامت خاک قرار گرفته اند. در این مقاله مروری، به ارزیابی تاثیرات فلزات سنگین بر دم فنریان به عنوان یک بیواندیکاتور و مدیریت اکوسیستم خاک پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, اکوسیستم, خاک, بیواندیکاتور, دم فنریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092699,
author = {صابری پور, انسیه and طباطبائی یزدی, فاطمه and مرتضی کهراریان and حیدری, آوا},
title = {مروری بر ارزیابی تاثیرات فلزات سنگین بر دم فنریان(Collembola) به عنوان یک بیواندیکاتور و مدیریت اکوسیستم },
booktitle = {اولین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فلزات سنگین، اکوسیستم، خاک، بیواندیکاتور، دم فنریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر ارزیابی تاثیرات فلزات سنگین بر دم فنریان(Collembola) به عنوان یک بیواندیکاتور و مدیریت اکوسیستم
%A صابری پور, انسیه
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A مرتضی کهراریان
%A حیدری, آوا
%J اولین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
%D 2022

[Download]