مصالح و سازه های بتنی, دوره (7), شماره (2), سال (2022-12) , صفحات (111-127)

عنوان : ( پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان )

نویسندگان: سحر مهدی نیا , محمدرضا توکلی زاده , مهدی احمدی جلایر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش نرمی سیمان در روند هیدراتاسیون و رشد مقاومت فشاری در سنین پایین مواد پایه سیمانی غیرقابل انکار است؛ بر این اساس می طلبد که اثر آن در مدل های پیش بینی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، در این پژوهش یک بررسی گسترده شامل 640 ترکیب سیمان (1920 آزمونه ملات سیمان) از محصولات کارخانه سیمان با درصدهای مختلف مواد خام ورودی به کوره سیمان انجام شد. مواد خام اولیه شامل اکسیدهای سیلیس، آلومینیوم، آهن، کلسیم، منیزیم، گوگرد، پتاسیم و سدیم برای پیش‌بینی مقاومت فشاری 7 روزه ملات استاندارد سیمان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در نظر گرفته شد. نرمی پودر سیمان مورد استفاده در این نمونه‌ها به عنوان یک عامل اثرگذار نیز مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، دو مدل در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن نرمی سیمان در پارامترهای ورودی به کار گرفته شد. پس از بررسی نتایج به دست آمده می‌توان مشاهده کرد که مدلANN با در نظر گرفتن نرمی سیمان عملکرد مناسب‌تری نسبت به مدل دیگر دارد. یافته های این پژوهش برای پیش‌بینی مقاومت فشاری سیمان تولیدی در کارخانه‌ها می‌تواند هزینه‌های آزمایشگاهی مربوطه را به شدت کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, مقاومت فشاری, ملات استاندارد سیمان, شبکه عصبی مصنوعی, نرمی سیمان, مواد خام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093395,
author = {مهدی نیا, سحر and توکلی زاده, محمدرضا and احمدی جلایر, مهدی},
title = {پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان},
journal = {مصالح و سازه های بتنی},
year = {2022},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2538-5828},
pages = {111--127},
numpages = {16},
keywords = {مقاومت فشاری، ملات استاندارد سیمان، شبکه عصبی مصنوعی، نرمی سیمان، مواد خام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان
%A مهدی نیا, سحر
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A احمدی جلایر, مهدی
%J مصالح و سازه های بتنی
%@ 2538-5828
%D 2022

[Download]