علوم و فنون بسته بندی, دوره (12), شماره (48), سال (2022-3) , صفحات (55-64)

عنوان : ( استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتی )

نویسندگان: فریده سنائی اردکانی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی محصول نقش مهمی در جذب مصرف کننده و وادار کردن او به انتخاب محصول دارد. بسته بندی به عنوان وسیله ی ارتباطی برند عمل می کند. خرما سرشار از مواد مغذی و منبع غنی از کربوهیدرات، مواد معدنی، ویتامین ها و فیبرهای رژیمی است و می تواند سلامت انسان را از هر نظر ارتقا دهد. به خاطر این خواص، تولید خرما در طول 30 سال افزایش یافته است. بیش از 1500 نوع نخل خرما در برخی از مناطق جهان کشت می شود. در ایران ارقام مختلفی چون شاهانی، زاهدی، مضافتی، برهی و کبکاب وجود دارد. فساد این میوه به وسیله ی حشرات، میکروارگانیسم ها، تغییرات شیمیایی در طول ذخیره سازی به خصوص در شرایط گرمسیری و مرطوب جدی است. بسته بندی خرما و محصولات خرما حایز اهمیت است؛ زیرا خرما از محصولات بی نظیر در بازار است. سیستم های بسته بندی در حال توسعه به منظور به حداقل رساندن تاثیر بر محیط زیست هستند. در حال حاضر روش های نوین مختلفی برای بسته بندی خرما انجام شده است. مقاله ی پیش رو در مورد بسته بندی نوین خرما با توجه به رویکرد صادرات این محصولات ارزشمند است.

کلمات کلیدی

, خرمای صادراتی , بسته فعال , روشهای نوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093654,
author = {سنائی اردکانی, فریده and صداقت, ناصر},
title = {استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2022},
volume = {12},
number = {48},
month = {March},
issn = {2228-6675},
pages = {55--64},
numpages = {9},
keywords = {خرمای صادراتی ، بسته فعال ، روشهای نوین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از تکنیک های نوین بسته بندی برای افزایش زمان ماندگاری خرمای صادراتی
%A سنائی اردکانی, فریده
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2022

[Download]