علوم و فنون بسته بندی, دوره (13), شماره (51), سال (2022-12) , صفحات (57-72)

عنوان : ( پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آن )

نویسندگان: علی ابراهیم زاده , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلاستیک‌های مصنوعی موادی بسیار متنوع، مناسب و فراوان هستند که می‌توان از آن‌ها برای ایجاد محصولات متنوع استفاده کرد، اما استفاده گسترده از آن‌ها باعث آسیب فزاینده به سیاره زمین می‌شود. در نتیجه، تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه مواد زیست‌تخریب‌پذیرتر و سازگار با محیط زیست صورت گرفته است. پلی‌ساکاریدهای تجدیدپذیر سازگار با محیط زیست و کامپوزیت‌های آنها الزامات شیمی سبز را برآورده می‌کنند که به‌طور گسترده برای کاربردهای بسته‌بندی مواد غذایی زیست‌تخریب‌پذیر استفاده شده است. پلی‌ساکاریدهای تجدیدپذیر شامل سلولز، نانوسلولز، همی‌سلولز، کیتوزان، نشاسته، پکتین و غیره است. در این بررسی، اهمیت، کاربرد، عملکرد، خواص و ویژگی‌های نشاسته، سلولز و مشتقات آن برای بسته‌بندی مواد غذایی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، روش‌های سنتی و نوین از جمله اکستروژن، الکتروریسی و خودآرایی لایه به لایه برای پردازش مواد زیست‌تخریب‌پذیر مبتنی بر نشاسته و سلولز و مواد افزودنی برای افزایش عملکرد و بهبود نقطه ضعف آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, فیلم‌های زیست‌تخریب‌پذیر, پلی‌ساکارید, نشاسته, سلولز و مشتقات آن, روش‌های تهیه بسته‌بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093656,
author = {ابراهیم زاده, علی and صداقت, ناصر},
title = {پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آن},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {51},
month = {December},
issn = {2228-6675},
pages = {57--72},
numpages = {15},
keywords = {فیلم‌های زیست‌تخریب‌پذیر، پلی‌ساکارید، نشاسته، سلولز و مشتقات آن، روش‌های تهیه بسته‌بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پلاستیک های زیست تخریب پذیر مبتنی بر پلی ساکارید: نشاسته ، سلولز و مشتقات آن
%A ابراهیم زاده, علی
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2022

[Download]