چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین , 2023-02-21

عنوان : ( بررسی توسعه کارست در ساختگاه سد ابیورد )

نویسندگان: وحید ناصری حصار , حسین محمدزاده , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بسیاری از سدها در مناطق کارستی احداث میشوند. از این رو، بررسی نقش توسعه کارست در محل احداث سدها بسیار ضروری است. به دلیل هیدروژئولوژی پیچیده کارست، آببندی سدهای ساخته شده در این نواحی معمولاً سختتر، طولانیتر و گرانتر از دیگر جایگاههای زمین شناسی بوده و احتمال فرار آب از آنها بیشتر است. سد مخزنی ابیورد از نوع خاکی با هسته رسی در نزدیکی روستای ایلانجق بر روی یک آبراهه طبیعی (خشک رود) به ارتفاع 51 مترو حجم دریاچه 43 میلیون مترمکعب احداث شده است. پس از آبگیری موقت سد ابیورد، وجود و ظهور چشمه هایی در پایین دست سد با توجه به آهکی بودن سازند کلات که امکان توسعه و تشکیل کارست بر اثر خروج آب را فراهم می آورد که مهمترین مشکل این سد به شمار میرود. در این مقاله با انجام مطالعات زمین شناسی، زمین شناسی ساختاری و درزه نگاری و نفوذپذیری ژئوتکنیکی توسعه کارست در تکیهگاه ساختگاه سد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه مطالعات نشان داد که در سد ابیورد، نشت و فرار آب از سازند کلات در جناح راست و زیر بدنه سد وجود دارد اما هنوزکارست توسعه نیافته است. با توجه به محل قرارگیری مخزن سد نسبت به شیب لایه بندی سازند کلات که همسو با یال ناودیس ابیورد قرار دارد امکان توسعه کارست وجود دارد.

کلمات کلیدی

, سدهای کارستی, سد ابیورد, کارست, زمین شناسی ساختاری, ژئوتکنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094097,
author = {ناصری حصار, وحید and محمدزاده, حسین and رحیمی, بهنام},
title = {بررسی توسعه کارست در ساختگاه سد ابیورد},
booktitle = {چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین},
year = {2023},
location = {ايران},
keywords = {سدهای کارستی، سد ابیورد، کارست، زمین شناسی ساختاری، ژئوتکنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توسعه کارست در ساختگاه سد ابیورد
%A ناصری حصار, وحید
%A محمدزاده, حسین
%A رحیمی, بهنام
%J چهل و یکمین همایش ملی (گردهمایی) علوم زمین
%D 2023

[Download]