اولین همایش ملی تولید مثل ونوزادان در دامپزشکی , 2023-05-03

عنوان : ( یافته های اپیدمیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک در رخداد کشنده سالمونلوز در گوساله های شیری در یک گله گاو شیری اطراف مشهد )

نویسندگان: فائزه اسکوئیان , غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی : سالمونلا انتریکا یک پاتوژن اصلی غذازاد است که سیستم های پرورش گاو را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. اطلاعات اندکی در مورد اپیدمیولوژی و آسیب شناسی سالمونلوز در گاو در دسترس است. روش شناسی : در این مطالعه یافته‌های اپیدمیولوژیک وکلینیکال پاتولوژیک رخداد کشنده سالمونلوز درگوساله های شیری یک گله گاو شیری اطراف مشهد توصیف شده است. نتایج :.میزان ابتلا و مرگ و میر بیش از 50 درصد بود و این میزان در صورت عدم درمان به هنگام باآنتی میکروبیال مناسب و درمان حمایتی به حدود 100 درصد افزایش می یافت. سن مبتلایان بین سنین 6 تا 10 هفتگی بودند و تظاهرات درمانگاهی در مبتلایان شامل تب ، دیسپنه ، دپرسیون و مرگ بود . در صورت اسهال ، اسهال آبکی و حاوی موکوس ، فیبرین و خون بود . مرگ ناگهانی در بین گوساله های در معرض خطر دراین گله های گزارش می شد . همچنین پنومونی ، پلی آرتریت و مننژیت به دنبال سپتی سمی در این گوساله ها مشاهده شد .در کالبد گشایی ریه های ادماتوز همراه با کانون های خون ریزی پتشی ، خون ریزی در سطح اندوکاردیال ، ادم چین های شیردان ، در قسمت پیلور شیردان زخم همراه خونریزی و کبد ملتهب و با تغییر رنگ را نشان داد . یافته های هیستوپاتولوژیک نکروز مخاط ، ادم زیر مخاط همراه با نفوذ سلول های التهابی و گسترش فیبر های کلاژن به دلیل ادم و التهاب و حضور نودول های تایفوئید در کبد را نشان داد . نتایج آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی لکوپنی ( نوتروپنی ) همراه انحراف به چپ غیر قابل برگشت ، توکسیک نوتروفیلی ، هایپرفیبرینوژنمی و هایپرپروتئینمی را نشان داد . Salmonella Spp از نمونه های میکروبیولوژی گرفته شده از بافت ها و مدفوع جدا شد. نتیجه گیری : درک اپیدمیولوژیک، بیماریزایی، و بیماری زای S. enterica در سطح گله برای تعیین استراتژی های پیشگیری و کنترل به منظور کاهش اثرات بیماری بر سلامت دام های حساس به بیماری کلیدی است.

کلمات کلیدی

, گوساله , سالمونلا, رخداد , اپیدمیولوژیک , کلینیکال پاتولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094466,
author = {اسکوئیان, فائزه and محمدی, غلامرضا},
title = {یافته های اپیدمیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک در رخداد کشنده سالمونلوز در گوساله های شیری در یک گله گاو شیری اطراف مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی تولید مثل ونوزادان در دامپزشکی},
year = {2023},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {گوساله ، سالمونلا، رخداد ، اپیدمیولوژیک ، کلینیکال پاتولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یافته های اپیدمیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک در رخداد کشنده سالمونلوز در گوساله های شیری در یک گله گاو شیری اطراف مشهد
%A اسکوئیان, فائزه
%A محمدی, غلامرضا
%J اولین همایش ملی تولید مثل ونوزادان در دامپزشکی
%D 2023

[Download]