بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2023-02-27

عنوان : ( طراحی و شبیه سازی جریان لزج عددی تیغه های توربین میکروجت )

نویسندگان: پویا گلبو , محمدحسن جوارشکیان , منصور اصغری , مهدی مجید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تیغه های توربین میکروجت توسط روش گردابی آزاد طراحی و جریان سیال پس از طراحی توسط یک روش عددی شبیه سازی شده است. در روش عددی از نرم افزار انسیس سی اف ایکس برای شبیه سازی جریان از ورودی استاتور تا خروجی روتور استفاده شده است. در این روش با ترکیب حجم محدود و المان محدود علاوه بر شبیه سازی جریان سیال تیغه ها شبکه بندی می شود. ابتدا\\\" بمنظور اعتبار سنجی، نتایج شبیه سازی استخراجی برای روتور ناسا 37 که داده های تجربی آن موجود بوده مقایسه شده است که تطابق خوبی را نشان می دهد. پس از اعتبار سنجی، نتایج استقلال از شبکه نیز نشان داده شده است. در انتها پس از شبیه سازی نتایج طراحی روش تحلیلی با شبیه سازی عددی سه بعدی برای توربین میکروجت مقایسه شده است. نتایج این مقایسه تطابق خوبی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, میکروجت - توربین – گردابی آزاد, عددی, تحلیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094570,
author = {گلبو, پویا and جوارشکیان, محمدحسن and منصور اصغری and مهدی مجید},
title = {طراحی و شبیه سازی جریان لزج عددی تیغه های توربین میکروجت},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میکروجت - توربین – گردابی آزاد، عددی، تحلیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و شبیه سازی جریان لزج عددی تیغه های توربین میکروجت
%A گلبو, پویا
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A منصور اصغری
%A مهدی مجید
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2023

[Download]