پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2023-05-18

عنوان : ( بررسی اندازه دندان آسیای فوقانی دردو گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی )

نویسندگان: ملیحه شجاع , فاطمه طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صفات دندانی و جمجمه ای در بسیاری از گونه ها در سطح درون گونه ای و بین-گونه ای یا بین جمعیت های گونه ها دارای تفاوت هایی در شکل و اندازه است. و استفاده از این صفات برای زیست شناسان و به خصوص آرایه شناسان برای تشخیص گونه ها بسیار کاربردی است. در این مطالعه به بررسی اندازه دندان های آسیای فوقانی در 81 نمونه از دو گونه جرد ایرانی و نیمروز پرداخته شد که بر اساس آنالیز عوامل مرتبط DFA صفت دندانی مورد مطالعه در این تحقیق مشخص شد طول دندان های آسیای آرواره ی بالا در گونه ی جرد ایرانی از جرد نیمروز بیشتر است که دلیل این امر اندازه ی جمجمه ی بزرگتر گونه ی جرد ایرانی نسبت به جرد نیمروز است و این باعث می شود که دندان هایی با طول بیشتر داشته باشند.

کلمات کلیدی

, جوندگان, صفات دندانی, مورفولوژی, اختلافات ریختی, اندازه و شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095760,
author = {شجاع, ملیحه and طباطبائی یزدی, فاطمه},
title = {بررسی اندازه دندان آسیای فوقانی دردو گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2023},
location = {ايران},
keywords = {جوندگان، صفات دندانی، مورفولوژی، اختلافات ریختی، اندازه و شکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اندازه دندان آسیای فوقانی دردو گونه جرد با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
%A شجاع, ملیحه
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%J پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2023

[Download]