کنفرانس فیزیک ایران , 2015-08-24

عنوان : ( جایگزیدگی دینامیکی در آرایه دوتایی خمیده از موجبرهای نوری )

نویسندگان: خاطره جعفری قهفرخی , مجتبی گلشنی قریه علی , مهدی خزاعی نژاد قره تکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095794,
author = {خاطره جعفری قهفرخی and مجتبی گلشنی قریه علی and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی},
title = {جایگزیدگی دینامیکی در آرایه دوتایی خمیده از موجبرهای نوری},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگزیدگی دینامیکی در آرایه دوتایی خمیده از موجبرهای نوری
%A خاطره جعفری قهفرخی
%A مجتبی گلشنی قریه علی
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2015

[Download]