پژوهشنامه اقتصادی, سال (2023-7)

عنوان : ( بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی )

نویسندگان: احسان زنگنه , غلامرضا زمانیان , محمدنبی شهیکی تاش , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می‌شود. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها با داده‌های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ بررسی می‌شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره‌های رونق و رکود اعتباری و تجاری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می‌دهند. نتایج پژوهش بیان می‌کند که نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود تسهیلات و نرخ رشد سپرده‌های بانکی ارتباطی مثبت با رشد تسهیلات واقعی و نرخ سود سپرده‌بانکی اثری منفی بر آن دارند اما میزان اثرگذاری هریک از عوامل اقتصادی بر نرخ رشد تسهیلات واقعی در هر سیکل متفاوت می‌باشد. همچنین نرخ تورم، نرخ رشد مطالبات غیرجاری و نرخ رشد ارز اثری مبهم بر رشد تسهیلات واقعی دارند و در هر رژیم اثری متفاوت از خود بر جای گذاشته‌اند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران سیکلی متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می‌کند و شایسته است هنگام سیاستگذاری پولی مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, شبکه بانکی, تسهیلات اعتباری, مارکوف سوئیچینگ, احتمالات انتقال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1096325,
author = {احسان زنگنه and غلامرضا زمانیان and محمدنبی شهیکی تاش and چشمی, علی},
title = {بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2023},
month = {July},
issn = {1735-210x},
keywords = {شبکه بانکی، تسهیلات اعتباری، مارکوف سوئیچینگ، احتمالات انتقال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی
%A احسان زنگنه
%A غلامرضا زمانیان
%A محمدنبی شهیکی تاش
%A چشمی, علی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2023

[Download]