نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001 , 2001-05-27

Title : OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE ( OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE )

Authors: Ali Kianifar ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200225,
author = {Kianifar, Ali},
title = {OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE},
booktitle = {نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001},
year = {2001},
keywords = {OPTIMIZation- Silar Heating Systems Silar Radiation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE
%A Kianifar, Ali
%J نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001
%D 2001

[Download]