همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه , 2002-01-02

عنوان : ( افزايش جمعيت شهري از ديدگاه برنامه ريزي شهري و ناحيه اي (با تاكيد بر استان خراسان) )

نویسندگان: ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200300,
author = {, },
title = {افزايش جمعيت شهري از ديدگاه برنامه ريزي شهري و ناحيه اي (با تاكيد بر استان خراسان)},
booktitle = {همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزايش جمعيت شهري از ديدگاه برنامه ريزي شهري و ناحيه اي (با تاكيد بر استان خراسان)
%A ,
%J همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه
%D 2002

[Download]