تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2000-9)

عنوان : ( نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معني) در قرآن كريم )

نویسندگان: ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200312,
author = {, },
title = {نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معني) در قرآن كريم},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2000},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معني) در قرآن كريم
%A ,
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2000

[Download]