تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-3)

عنوان : ( بررسي مراعات نظير )

نویسندگان: ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200317,
author = {, },
title = {بررسي مراعات نظير},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي مراعات نظير
%A ,
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]