ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26

Title : record statistics and weibull distribution ( record statistics and weibull distribution )

Authors: Jafar Ahmadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200462,
author = {Ahmadi, Jafar},
title = {record statistics and weibull distribution},
booktitle = {ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T record statistics and weibull distribution
%A Ahmadi, Jafar
%J ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران
%D 2002

[Download]