اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی , 2001-02-20

عنوان : ( نقش سیستم HACCP در کاهش خطرات و بیماریهای قابل انتقال از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت شیر و ایمنی غذایی در فراورده های شیری وابستگی شدیدی به تولید کنندگان، تبدیل کنندگان دامپزشکان و دستگاههای اجرایی و مصرف کنندگان در سراسر دنیا دارد.

کلمات کلیدی

, HACCP, بیماریهای قابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200493,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {نقش سیستم HACCP در کاهش خطرات و بیماریهای قابل انتقال از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان},
booktitle = {اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی},
year = {2001},
keywords = {HACCP، بیماریهای قابل انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش سیستم HACCP در کاهش خطرات و بیماریهای قابل انتقال از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان
%A محسن زاده, محمد
%J اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی
%D 2001

[Download]