نوزدهمين نشست انجمن پاتولوژيست هاي دامپزشكي اروپا , 2001-08-23

Title : study of macroscopic and microscopis lesions of sheep pulmonary adenomatosis in fars industrial meat ( study of macroscopic and microscopis lesions of sheep pulmonary adenomatosis in fars industrial meat )

Authors: MOHSEN MALEKI ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200498,
author = {MALEKI, MOHSEN},
title = {study of macroscopic and microscopis lesions of sheep pulmonary adenomatosis in fars industrial meat},
booktitle = {نوزدهمين نشست انجمن پاتولوژيست هاي دامپزشكي اروپا},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T study of macroscopic and microscopis lesions of sheep pulmonary adenomatosis in fars industrial meat
%A MALEKI, MOHSEN
%J نوزدهمين نشست انجمن پاتولوژيست هاي دامپزشكي اروپا
%D 2001

[Download]