بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: MOHSEN MALEKI


موارد یافت شده: 102

1 - مقایسه ی غلظت اینترلوکین4،اینترلوکین01،اینترفرون گاماوایمنوگلوبولینE اختصاصی درنمونه ی بافت هموژن ریه با نمونه های رایج درآسم آلرژیک تجربی در موشBalb/c (چکیده)
2 - Association between proliferation status of infected and non-infected mononuclear cells with tissue lesions in acute bovine theileriosis (چکیده)
3 - The mouse model of chronic asthma: Airway remodelling and disease exacerbation by somatic antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
4 - A case report of hepatic cirrhosis in a cockatiel in Mashhad (چکیده)
5 - Ameliorative effects of crocin against electromagnetic field-induced oxidative stress and liver and kidney injuries in mice (چکیده)
6 - Effect of intermittent fasting on saving zone of stasis in burn wounds in rats (چکیده)
7 - Exacerbation of allergic asthma by somatic antigen of Echinococcus granulosus in allergic airway inflammation in BALB/c mice (چکیده)
8 - Rare case of hemangiopericytoma in a domestic short hair cat (چکیده)
9 - Stereology study of rat testicular tissue following exposure to 2100 MHz frequency electromagnetic field (چکیده)
10 - Evaluation of the effect of Toxocara cati infection in the mouse model of allergic asthma: Exacerbation of allergic asthma symptoms and Th2 types of response (چکیده)
11 - A study of clinical and pathological findings in an ovine experimental theileriosis (چکیده)
12 - A survey on Toxocara cati eggs on the hair of stray cats: A potential risk factor for human toxocariasis in Northeastern Iran (چکیده)
13 - Expression of interleukin-15 in canine mammary carcinoma: relationships with histologic grades, Bcl-2, recurrence, and overall survival (چکیده)
14 - مطالعه هیستوموفومتری و استریولوژی بافت تیروئید پس از تاثیر در برابر نسل جدید تلفن همراه (2100 مگاهرتز) در موش صحرایی (چکیده)
15 - بررسی سطح سرمی تستوسترون پس از تأثیر در برابر امواج نسل جدید تلفن همراه (2100 مگا هرتز) در موش صحرایی (چکیده)
16 - Co-delivery of Dual Toll-Like Receptor Agonists and Antigen in Poly(Lactic-Co-Glycolic) Acid/Polyethylenimine Cationic Hybrid Nanoparticles Promote Efficient In Vivo Immune Responses (چکیده)
17 - Somatic extracts of Marshallagia marshalli downregulate the Th2 associated immune responses in ovalbumin-induced airway inflammation in BALB/c mice (چکیده)
18 - Evaluation of Toxocara cati on allergic asthma in BALB/c mice (چکیده)
19 - Light and electron microscopic investigation of semelil (angiparstm) on therapeutic process after chronic myocardial infarction in rabbit (چکیده)
20 - A preliminary study on the protein profile of Marshallagia marshalli (چکیده)
21 - The Semelil (ANGIPARS™) ameliorates cardiac functional disturbances after experimental chronic myocardial infarction model in rabbit (چکیده)
22 - The Semelil (ANGIPARS™) ameliorates cardiac functional disturbances after Permanent Left Anterior Descending Coronary Artery Occlusion Model in rabbit (چکیده)
23 - A Nested RT-PCR assay for the Molecular detection of Peste des petits ruminants(PPR) Virus (چکیده)
24 - Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c mice (چکیده)
25 - The Effect of Marshallagia marshalli on Serum Gastrin Concentrations in Experimentally Infected Lambs (چکیده)
26 - Anti inflammatory potentials of Excretory/Secretory (ES) and somatic products of Marshallagia marshalli in allergic airway inflammation in BALB/C mice (چکیده)
27 - Relationships between oxidative stress, liver and erythrocyte injury, trace elements and parasite burden in sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
28 - Cardioprotective functional effects of The Semelil (ANGIPARS™) in rabbits with experimental chronic myocardial infarction (چکیده)
29 - Light and Electron Microscopic investigation of Semelil (ANGIPARSTM) on therapeutic process afterchronicmyocardial infarction in rabbit (چکیده)
30 - Parasitic burdens, egg output and heamathological and biochemical changes in naturally infected lambs with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
31 - Histopathological and Immunohistochemical Rat brain tissue after exposure to mobile phone radiation (چکیده)
32 - EVALUATION OF PLASMA GASTRIN CONCENTRATION AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF ABOMASAL TISSUE IN LAMBS INFECTED EXPRIMANTALLY WITH MARSHALLAGIA MARSHALLI (چکیده)
33 - ALVEOLAR HYDATID CYST IN PIKAS (OCHOTONA RUFESCENS) IN CHENARAN AREA, KHORASAN RAZAVI PROVINCE (چکیده)
34 - Contagious ecthyma: case report and review (چکیده)
35 - An ultrastructural investigation of the blood neutrophils in camel (Camelus dromedarius (چکیده)
36 - Pathophysiology Marshallagia marshalli in experimentally infected lamb (چکیده)
37 - Gingival myiasis of camel (Camelus dromedarius) caused by Wohlfahrtia magnifica (چکیده)
38 - outbreak of cyticercus tenuicollis in a flock of goats in the city of Neyshabour (چکیده)
39 - Three-Dimensional Computed Tomography Diagnosis of Cranium Bifidum with Meningocele in a Lamb (چکیده)
40 - Successful Surgical Ablation of Coelomic Granuloma in Pigeon (Columba livia) (چکیده)
41 - Comparison of two methods of Marshallagia marshalli production donor sheep (چکیده)
42 - Evaluation of abomasal PH in lambs infected experimentally with Marshallagia marshalli (چکیده)
43 - مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی (چکیده)
44 - IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA-1 (TGF BETA-1) EXPRESSION IN CANINE MAMMARY GLAND TUMORS. (چکیده)
45 - Evaluation of the nutritional value of sunflower meal and its effect on performance, digestive enzyme activity, organ weight, and histological alterations of the intestinal villi of broiler chickens (چکیده)
46 - Histhopathologic Evaluation of Curative Impact of Aloe vera L. Fresh Gel on Healing of Eexperimental Infected Full-Thickness Open Wounds Induced with Staphylococcus aureus in Dogs (چکیده)
47 - مطالعه میکروسکپ نوری و الکترونی هسته و سیتوپلاسم نوتروفیل های شتر (چکیده)
48 - Alveolar Echinococcosis Infection in a Monkey (Ateles geoffroyi) In Mashhad, Iran (چکیده)
49 - Diagnostic imaging of celomic granuloma in Pigeon (Columba livia): Successful surgical Ablation (چکیده)
50 - Macroscopic evaluation of wound healing activity of the Persian shallot, Allium hirtifolium in rat (چکیده)
51 - Immunohistochemical identification of an olfactory neuroblastoma or esthesioneuroblastoma in a Spitz dog (چکیده)
52 - Effect of formaldehyde exposure on pulmonary function tests of veterinary students in anatomy laboratory (چکیده)
53 - Influence of Short-term, RepeatedFasting on the Skin Wound Healingof Female Mice (چکیده)
54 - مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد (چکیده)
55 - تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی (چکیده)
56 - Study of Short-term Repeated Fasting Effects on Experimental Peptic Ulcer Induced by Hydrochloric Acid in Mice (چکیده)
57 - مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین (چکیده)
58 - بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio (چکیده)
59 - A study on gastrointestinal helminths of camels in Mashhad abattoir, Iran (چکیده)
60 - The first occurrence of alveolar echinococcosis in Ateles geoffroyi in Mashhad, Iran (چکیده)
61 - مطالعه موارد رخداد فرم سپتیسمیک سالمونلوز گوساله در گاوداریهای شیری اطراف مشهد (چکیده)
62 - موارد مشکوک وقوع بوتولیسم در یک گاوداری شیری (چکیده)
63 - استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره (چکیده)
64 - An outbreak of Pasteurella multocida septicaemia in lambs (چکیده)
65 - نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر (چکیده)
66 - Prevalence of Cryptosporidium and Eimeria infections in dromedary (Camelus dromedarius) in abattoir of Mashhad, Iran (چکیده)
67 - In vivo effect of albendazole and mebendazole on hydatid cyst of mice (چکیده)
68 - Primary pericardial mesothelioma in a sheep (چکیده)
69 - Histopathological study of cerebral lesions associated with copper deficiency in ovine aborted fetuses and newborn lambs (چکیده)
70 - Influence of sunflower seed meal on histological alterations of broiler chickens (چکیده)
71 - Prevalence and pathological lesions of Dipetalonema evansi in camels of slaughter house in Mashhad (چکیده)
72 - Resistance of camel to infectious diseases and innate immunity: vital role of blood neutrophils (چکیده)
73 - Microscopic evaluation of effect of garlic on open wound healing in dog (چکیده)
74 - Castor bean (Ricinus communis) toxicosis in a sheep flock (چکیده)
75 - Gingival vascular hamartoma in a young Holstein calf (چکیده)
76 - Influence of short-term repeated fasting on the skin wound healing of mice (چکیده)
77 - Effect of walnut leaf, coriander and pomegranate on blood glucose and histopathology of pancreas of alloxan induced diabetic rats (چکیده)
78 - بیماری مارک در مرغ های گوشتی حراسان،اصفهان و تهران (چکیده)
79 - First report of the Hadjelia truncata infestation in pigeons of Iran (چکیده)
80 - Effects of Short-term Supplementation of Clinoptilolite in Colostrum and Milk on the Concentration of Some Serum Minerals in Neonatal Dairy Calves (چکیده)
81 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
82 - تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
83 - ضایعات جلذی پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در اسبک12 مورد در سالهای 1375 تا 1385 (چکیده)
84 - Ischaemia/reperfusion injury in experimentally induced abomasal volvulus in sheep (چکیده)
85 - Effect of Fumitory, Celery and Lemon on Blood Glucose and Histopathology of Pancreas of Alloxan Diabetic Rats (چکیده)
86 - Molecular Identification of Streptococcus equi subsp. Equi and Streptococcus equi subsp. Zooepidemic (چکیده)
87 - Effect of prolonged low level Inclusion of Aflatoxin B, into diet on performance, Nutrent Digestibil (چکیده)
88 - EFFECT OF FENUGREEK, ONION AND GARLIC ON BLOOD GLUCOSE AND HISTOPATHOLOGY OF PANCREAS OF ALLOXAN-IND (چکیده)
89 - Mass Cyanide Intoxivation in Sheep (چکیده)
90 - pathological study of intestines and mesenteric lymph nodes of camels (چکیده)
91 - بررسي ضايعات(ميكروسكوپي و ماكروسكوپي)بيماري پولوروم در بوقلمونهاي جوان (چکیده)
92 - primary evaluation of methenamine as a npn compound with probable effects on increasing ruminal esca (چکیده)
93 - experimental reconstruction of teat mucosa by vestibular mucosal graft in cows. a histopathologic an (چکیده)
94 - study of macroscopic and microscopis lesions of sheep pulmonary adenomatosis in fars industrial meat (چکیده)
95 - بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك پيوند اسفنكتر سرپستانك در گاو (چکیده)
96 - بررسي كشتارگاهي ضايعات پاتولوژيك روده هاي كوچك و بزرگ شتر (چکیده)
97 - بررسي ضايعات پاتولوژيك ناشي از آلودگي تجربي با قارچ آسپرژيلوس فوميكا توس در ماكيان (چکیده)
98 - زخداد التهاب قارچی شکمبه بدنبال تجویز تریمتوپریم و سولفادیازین در گوساله های یک گاوداری شیری (چکیده)
99 - Effects of Zn-7® on open wound healing in dogs (چکیده)
100 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
101 - گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (چکیده)
102 - Effects of topical allicin on second-intention wound healing in dogs-histological aspects (چکیده)