علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2000-3)

عنوان : ( تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد )

نویسندگان: , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

, تاريخ كاشت, نخود , عمكرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200781,
author = {, and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1028-3099},
keywords = {تاريخ كاشت-نخود - عمكرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد
%A ,
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2000

[Download]