دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09

عنوان : ( ارزيابي ويژگيهاي شيميايي و حسي گوجه فرنگي با مصرف تازه خوري )

نویسندگان: فخری شهیدی , مهتا موسوي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200818,
author = {شهیدی, فخری and مهتا موسوي},
title = {ارزيابي ويژگيهاي شيميايي و حسي گوجه فرنگي با مصرف تازه خوري},
booktitle = {دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزيابي ويژگيهاي شيميايي و حسي گوجه فرنگي با مصرف تازه خوري
%A شهیدی, فخری
%A مهتا موسوي
%J دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران
%D 2001

[Download]