دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2001-10-09

عنوان : ( بهینه سازی فرمولاسیون نوشید نی گوجه فرنگی )

نویسندگان: مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , امیر قندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از گوجه فرنگی واریته ارلی- اوربانا-وای دونوع نوشیدنی؛ با استفاده از عصاره طبیعی گوجه فرنگی و عصاره تغلیظ شده تولیدگردید . نمک در چهار سطح (0 , 5/0 , 7/0 و1 درصد) ونسبت قند به اسید نیزدر چهار سطح (8 , 12 , 16 و20 درصد) به عنوان تیمار روی آن اعمال شد. آزمونهای انجام شده عبارتند از: 1- آزمون شیمیایی 2- آزمون حسی پنج نقطه ای توسط پانلیست های آموزش دیده براساس نتایج بدست آمده و تجزیه وتحلیل‌های‌آماری روی ویژگیهای شیمیایی و حسی نوشیدنیهای تهیه شده؛ دو نوع نوشیدنی با استفاده از عصاره طبیعی (نسبت قند به اسید 12 درصد) و رب (نسبت قند به اسید 16 درصد) به عنوان بهترین فرمولاسیون انتخاب و در بسته بندیهای دویی پک جهت استفاده و نگهداری پر شد.

کلمات کلیدی

, گوجه‌فرنگی, نوشیدنی‌گوجه‌فرنگی, فرمولاسیون,ویژگیهای‌کیفی, ویژگیهای‌حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200822,
author = {مظاهری طهرانی, مصطفی and مرتضوی, سید علی and قندی, امیر},
title = {بهینه سازی فرمولاسیون نوشید نی گوجه فرنگی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران},
year = {2001},
location = {ايران},
keywords = {گوجه‌فرنگی،نوشیدنی‌گوجه‌فرنگی، فرمولاسیون;ویژگیهای‌کیفی،ویژگیهای‌حسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی فرمولاسیون نوشید نی گوجه فرنگی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مرتضوی, سید علی
%A قندی, امیر
%J دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران
%D 2001

[Download]