پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2000-3)

عنوان : ( معرفي فلور خزه اي بخشي از ارتفاعات هزار مسجد (خراسان) )

نویسندگان: , شیلا ستوده نیا ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200886,
author = {, and ستوده نیا, شیلا},
title = {معرفي فلور خزه اي بخشي از ارتفاعات هزار مسجد (خراسان)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2000},
month = {March},
issn = {2423-5423},
keywords = {فلور خزه اي، هزارمسجد، خراسان، ايران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفي فلور خزه اي بخشي از ارتفاعات هزار مسجد (خراسان)
%A ,
%A ستوده نیا, شیلا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2000

[Download]