پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران , 2001-11-13

عنوان : ( بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت )

نویسندگان: علی مقیمی , ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201029,
author = {مقیمی, علی and , },
title = {بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت},
booktitle = {پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران},
year = {2001},
keywords = {ميدان مغناطيسي- تست فرمالين - درد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت
%A مقیمی, علی
%A ,
%J پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران
%D 2001

[Download]