اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH )

نویسندگان: , مرتضی بهنام رسولی , محمود چمساز ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201035,
author = {, and بهنام رسولی, مرتضی and چمساز, محمود},
title = {بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH
%A ,
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A چمساز, محمود
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]