نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران , 2000-08-15

عنوان : ( ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني )

نویسندگان: , علیرضا کوچکی , عالیه رحیمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201037,
author = {, and کوچکی, علیرضا and رحیمی, عالیه},
title = {ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني},
booktitle = {نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران},
year = {2000},
keywords = {اسپرس خراساني- تيره حبوبات- جوانه زني - خواب- خراش - بانك دانه - زادآوري},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني
%A ,
%A کوچکی, علیرضا
%A رحیمی, عالیه
%J نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران
%D 2000

[Download]