اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( اهميت كاربردي همزيستي ميكوريزوسكولار - آربوسكولار در كشاورزي و منابع طبيعي )

نویسندگان: , فاطمه غلامی مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:201040,
author = {, and غلامی مقدم, فاطمه},
title = {اهميت كاربردي همزيستي ميكوريزوسكولار - آربوسكولار در كشاورزي و منابع طبيعي},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهميت كاربردي همزيستي ميكوريزوسكولار - آربوسكولار در كشاورزي و منابع طبيعي
%A ,
%A غلامی مقدم, فاطمه
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]