دانش و توسعه, سال (2003-3)

عنوان : ( چگونگي طراحي و اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت )

نویسندگان: ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201336,
author = {, },
title = {چگونگي طراحي و اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2003},
month = {March},
issn = {2008-1456},
keywords = {هزينه يابي بر مبناي فعاليت، عامل هزينه زا، عامل فعاليت زا، تخصيص هزينه، هزينه هاي غير مستقيم، گروه طراحي، گروه برنامه ريزي، پياده سازي سيستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگي طراحي و اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت
%A ,
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2003

[Download]