علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2000-3)

عنوان : ( بررسي خصوصيت فيزيكوشيميايي برخي از ارقام برنج و كاربرد آن )

نویسندگان: حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201481,
author = {قدوسی, حمیدبهادر and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسي خصوصيت فيزيكوشيميايي برخي از ارقام برنج و كاربرد آن},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي خصوصيت فيزيكوشيميايي برخي از ارقام برنج و كاربرد آن
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2000

[Download]