پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2000-8)

عنوان : ( ارزش غذایی ذرت اوپک -2 در تغذیه دام و طیور )

نویسندگان: سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , محمود قربان زاده نقاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرت اوپک -2 نوعی موتانت ذرت است که دارای لیزین و تریپتوفان بمقدار دو برابر ذرت های معمولی بوده ، ضمن اینکه مقادیر هیستیدین ،آرزنین و گلیسین آن نیز بمراتب بیشتر از ذرت معمولی است.از آنجائیکه این نوع ذرت در ایران وجود دارد و حاوی پروتئین و اسید آمینه های ضروری بیشتری در مقایسه با ذرت معمولی میباشد ،بنابراین استفاده از آن در تغذیه دام و طیور توصیه میشود

کلمات کلیدی

, ذرت اوپک-2 , ارزش غذایی, دام و طیور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201681,
author = {تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and قربان زاده نقاب, محمود},
title = {ارزش غذایی ذرت اوپک -2 در تغذیه دام و طیور},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2000},
month = {August},
issn = {2423-5423},
keywords = {ذرت اوپک-2 ،ارزش غذایی،دام و طیور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزش غذایی ذرت اوپک -2 در تغذیه دام و طیور
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A قربان زاده نقاب, محمود
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2000

[Download]