دانش کشاورزی, دوره (12), شماره (4), سال (2002-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند )

نویسندگان: محمد رئيسيان زاده , غلامعلی مقدم , محسن دانش مسگران , حسن فضائلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش برگ و طوقه چغندر قند بر اساس 11 ترکیب مختلف به شرح: 1- برگ و طوقه چغندر قند خرد نشده، 2- برگ و طوقه چغندر قند خر شده، 3- تیمار شماره

کلمات کلیدی

, برگ و طوقه چغندر قند سیلو شده, تجزیه پذیری و خصوصیات شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201724,
author = {محمد رئيسيان زاده and غلامعلی مقدم and دانش مسگران, محسن and حسن فضائلی},
title = {بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2002},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-242X},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {برگ و طوقه چغندر قند سیلو شده، تجزیه پذیری و خصوصیات شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات شیمیایی برگ و طوقه چغندرقند سیلو شده و ارزش غذایی آن در گوسفند
%A محمد رئيسيان زاده
%A غلامعلی مقدم
%A دانش مسگران, محسن
%A حسن فضائلی
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2002

[Download]