اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (2000-3)

عنوان : ( بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضوي )

نویسندگان: , محمود دانشورکاخکی , اسماعيل افسرپناه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201731,
author = {, and دانشورکاخکی, محمود and اسماعيل افسرپناه},
title = {بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضوي},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1022-4211},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضوي
%A ,
%A دانشورکاخکی, محمود
%A اسماعيل افسرپناه
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2000

[Download]