علوم کشاورزی ایران, سال (2000-12)

عنوان : ( نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آب )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , , صادق خليليان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201736,
author = {دانشورکاخکی, محمود and , and صادق خليليان},
title = {نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آب},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2000},
month = {December},
issn = {5652-1017},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آب
%A دانشورکاخکی, محمود
%A ,
%A صادق خليليان
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2000

[Download]