علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)

عنوان : ( تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود )

نویسندگان: محمد کافی , ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201814,
author = {کافی, محمد and , },
title = {تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود
%A کافی, محمد
%A ,
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]