علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (11), شماره (4), سال (2005-2) , صفحات (95-105)

عنوان : ( تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی )

نویسندگان: شبنم اسدی نژاد , محمدباقر حبیبی نجفی , سیدمحمدعلی رضوی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی

کلمات کلیدی

, بستنی, آب پنیر, خواص حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:201927,
author = {اسدی نژاد, شبنم and حبیبی نجفی, محمدباقر and رضوی, سیدمحمدعلی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2005},
volume = {11},
number = {4},
month = {February},
issn = {1028-3099},
pages = {95--105},
numpages = {10},
keywords = {بستنی، آب پنیر، خواص حسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی
%A اسدی نژاد, شبنم
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2005

[Download]