آب و فاضلاب, شماره (51), سال (2004-9) , صفحات (35-41)

عنوان : ( تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی )

نویسندگان: حمید رضا صفری , بهرام نوایی نیا , محمدباقر شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه

کلمات کلیدی

, کف شکنی, بهینه سازی غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202118,
author = {حمید رضا صفری and بهرام نوایی نیا and شریفی, محمدباقر},
title = {تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2004},
number = {51},
month = {September},
issn = {1024-5936},
pages = {35--41},
numpages = {6},
keywords = {کف شکنی، بهینه سازی غیر خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی
%A حمید رضا صفری
%A بهرام نوایی نیا
%A شریفی, محمدباقر
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2004

[Download]