پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه, دوره (1), شماره (21), سال (2005-6) , صفحات (53-66)

عنوان : ( روشی نو برای محاسبه عدد فرابنیوس )

نویسندگان: مهدی جوادی , محمدرضا رجب زاده مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قدیم الایام بعضی از کشورها سکه های خود را بر پایه اعداد اول ضرب می کردند و مردم به عنوان سرگرمی در معاملات تلاش می کردند که دریابند «بیشترین مقدار وجهی را که یک شخص نمی تواند از ترکیب سکه های موجود خود بپردازد، چقدر است؟» این عدد به عنوان عدد فرابنیوس معروف است. به طور دقیقتر فرض کنید Ak={a0, a1, …, ak) مجموعه ای از اعداد طبیعی باشد که (a0, a1, …, ak)=1. در این صورت عدد طبیعی N دارای نمایشی بر پایه Ak است، هر گاه x0, x1, …, xkIN0=NU{0} وجود داشته باشد به قسمی که N=a0 x0+a1 x1 +…+ak xk بزرگترین عددی را که نتوان به صورت ترکیب فوق نمایش داد، عدد فرابتیوس نامند. در این مقاله سعی شده عدد فرابنیوس را برای مجموعه های خاص محاسبه و روشی جدید برای اثبات آنها ارایه کنیم.

کلمات کلیدی

, عدد فرابنیوس, نمایش اعداد, تجزیه پذیری اعداد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202247,
author = {مهدی جوادی and رجب زاده مقدم, محمدرضا},
title = {روشی نو برای محاسبه عدد فرابنیوس},
journal = {پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه},
year = {2005},
volume = {1},
number = {21},
month = {June},
issn = {1684-3711},
pages = {53--66},
numpages = {13},
keywords = {عدد فرابنیوس، نمایش اعداد، تجزیه پذیری اعداد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی نو برای محاسبه عدد فرابنیوس
%A مهدی جوادی
%A رجب زاده مقدم, محمدرضا
%J پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه
%@ 1684-3711
%D 2005

[Download]