علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2004-3)

عنوان : ( بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دوفازي كانولا )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست , فخری شهیدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202315,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین and شهیدی, فخری},
title = {بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دوفازي كانولا},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2004},
month = {March},
issn = {2008-8787},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دوفازي كانولا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A شهیدی, فخری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2004

[Download]