علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (25-32)

عنوان : ( اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی )

نویسندگان: فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طالبی از جمله میوه‌هایی است که به میزان زیاد و با کیفیت عالی در ایران به عمل می‌آید ولی همه ساله بخش قابل توجهی از این محصول به دلایل گوناگون ضایع می‌گردد . در این پژوهش سعی بر این بوده است تا با بررسی و انتخاب شرایط بهینه برای فرایند اسمز طالبی راه برای فرایندهای بعدی از جمله انجماد و خشک کردن هموارتر گردد . طالبی پس از شستشو و پوست‌گیری به قطعات 5/2×4×2cm برش داده شد . سپس در محلول ساکارز با غلظت 40، 55 و 70 درصد با نسبت میوه به محلول برابر 1 به 3 به مدت 5/1 ، 3 و 5/4 ساعت در دمای آزمایشگاه (25C) غوطه ور شد ...

کلمات کلیدی

, اسمز , ‌ طالبی , غلظت , زمان , خواص فیزیکوشیمیایی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202631,
author = {عمیدی فضلی, فرید and شهیدی, فخری and قدوسی, حمیدبهادر and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {25--32},
numpages = {7},
keywords = {اسمز ،‌ طالبی ، غلظت ، زمان ، خواص فیزیکوشیمیایی و حسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی
%A عمیدی فضلی, فرید
%A شهیدی, فخری
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]