کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2006-9)

عنوان : ( مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران )

نویسندگان: اسداله آزاد , سیدرحمت اله فتاحی , محمد سوهانیان حقیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مقاله عملکرد و نقش انجمن کتابداری ایران از دیدگاه اعضای آن، بر مبنای چهار شاخص «هویت، انسجام، مشروعیت و مقبولیت درونی بررسی شد و مشخص گردید که انجمن در این زمینه‌ها، موفقیت نسبی داشته است». همچنین، روشن گردید که بین آرای اعضای پیوسته، وابسته و دانشجویی دربارة عملکرد انجمن تفاوت محسوسی وجود ندارد و با بهبود عملکرد انجمن در سه شاخص نخست، مقبولیت درونی انجمن افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران, سنجش کارآیی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203096,
author = {آزاد, اسداله and فتاحی, سیدرحمت اله and سوهانیان حقیقی, محمد},
title = {مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1680-9637},
keywords = {انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، سنجش کارآیی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
%A آزاد, اسداله
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A سوهانیان حقیقی, محمد
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2006

[Download]