علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

عنوان : ( بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها )

نویسندگان: فخری شهیدی , آرش کوچکی , هما بقائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صیفی جات (کدو،طالبی، خربزه و هندوانه) از عمده ترین محصولات کشاورزی ایران به ویژه استان خراسان می باشند. دانه صیفی جات دارای خواص دارویی و تغذیه ای بالایی هستند. بدین منظور آزمایش هایی جهت تعیین برخی از ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی و ویژگیهای روغن روغن این دانه ها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که هندوانه، کدو، طالبی و خربزه منبع بسیار مناسبی از نظر پروتئین، چربی و خاکستر می باشند. در این بین مغز دانه کدو و هندوانه حاوی بیشترین پروتئین و مغز دانه طالبی و خربزه دارای بیشترین مقدار چربی بودند. دانه هندوانه حاوی بیشترین مقدار چربی بودند.

کلمات کلیدی

, هندوانه, کدو, طالبی, خواص فیزیکی, خواص شیمایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203158,
author = {شهیدی, فخری and کوچکی, آرش and بقائی, هما},
title = {بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {هندوانه، کدو، طالبی، خواص فیزیکی، خواص شیمایی، روغن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها
%A شهیدی, فخری
%A کوچکی, آرش
%A بقائی, هما
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]