دانش کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2006-6) , صفحات (179-188)

عنوان : ( ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک )

نویسندگان: اکبر تقی زاده , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه های نایلونی متحرک در 6 راس گوساله نر اندازه گیری شد . هضم شکمبه ای ماده خشک در بین مواد خوراکی از 310 ( پودر گوشت و کنجاله تخم پنبه ) تا 500 ( کنجاله سویا ) گرم در کیلوگرم ماده خشک خوراک های مورد مطالعه متغیر بود . هضم روده ای ماده خشک باقی مانده بعد از انکوباسیون شکمبه از 240 ( کنجاله پنبه دانه ) تا 890 ( پودر ماهی ) گرم در کیلوگرم ماده خشک قرار داشت .

کلمات کلیدی

, اسید آمینه , پروتئین خام , کیسه های نایلونی متحرک , ماده خشک , ناپدید شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203241,
author = {تقی زاده, اکبر and دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2006},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-242X},
pages = {179--188},
numpages = {9},
keywords = {اسید آمینه ، پروتئین خام ، کیسه های نایلونی متحرک ، ماده خشک ، ناپدید شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک
%A تقی زاده, اکبر
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2006

[Download]