دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (13), شماره (3), سال (2006-9) , صفحات (181-188)

عنوان : ( بررسی مقاومت ایزوله‌هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک‌های صفراوی و اسید معده شبیه‌سازی شده )

نویسندگان: مرتضی خمیری , حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , یحیی مقصودلو , افشین سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیفیدوباکتریوم یکی از مهم‌ترین باکتری‌های پروبایوتیک شناخته ‌شده می‌باشد که سال‌ها است اثرات مفید آن در بدن نشان داده شده است. برای این که عملاً ارگانیسمی به عنوان یک پروبایوتیک پذیرفته شود باید در مجاری معده – روده‌ای ایمن، زنده و فعال بوده و به قدر کافی در برابر شرایط اسیدی معده و نمک‌های صفراوی روده مقاوم باشد. روش‌: در این تحقیق توانایی مقاومت و ماندگاری 42 ایزوله از بیفیدوباکتریوم‌های جدا شده از افراد ایرانی در معرض غلظت‌های 0، 25/0 ، 5/0 ، 1 و 2% نمک‌های صفراوی و شیره معدی شبیه‌سازی شده با pH معادل 3 مورد مطالعه قرار گرفت. برای سنجش مقاومت این باکتری‌ها تمام آنها تحت شرایط بی‌هوازی و در دمای37درجه سانتیگراد در معرض تیمارهای مورد آزمایش قرار گرفته و سپس تعداد سلول‌های زنده پس از 48 ساعت اینکوباسیون در شرایط بی‌هوازی و دمای 37 درجه سانتیگراد با استفاده از محیط +3 MRS مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد برخی از ایزوله‌ها دارای مقاومت فوق العاده‌ای در برابر نمک‌های صفراوی یا شرایط اسیدی معده می‌باشند. نتیجه‌گیری: ایزوله‌های جدا شده در این مطالعه به عنوان ایزوله‌های ایرانی برای انجام تحقیقات بعدی به خصوص در زمینه تهیه استارتر و تولید فرآورده‌های بیفیدوس پیشنهاد می‌شوند.

کلمات کلیدی

, بیفیدوباکتریوم, ایزوله‌های ایرانی, نمک‌های صفراوی, شیره معده شبیه‌سازی شده, مقاومت و بقاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203411,
author = {مرتضی خمیری and قدوسی, حمیدبهادر and مرتضوی, سید علی and یحیی مقصودلو and افشین سلطانی},
title = {بررسی مقاومت ایزوله‌هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک‌های صفراوی و اسید معده شبیه‌سازی شده},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2006},
volume = {13},
number = {3},
month = {September},
issn = {1023-9510},
pages = {181--188},
numpages = {7},
keywords = {بیفیدوباکتریوم، ایزوله‌های ایرانی، نمک‌های صفراوی، شیره معده شبیه‌سازی شده، مقاومت و بقاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت ایزوله‌هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک‌های صفراوی و اسید معده شبیه‌سازی شده
%A مرتضی خمیری
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A مرتضوی, سید علی
%A یحیی مقصودلو
%A افشین سلطانی
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%@ 1023-9510
%D 2006

[Download]