علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-9)

عنوان : ( رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها )

نویسندگان: حسن پور , حمید حسن پور , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , فرج اله شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:204506,
author = {حسن پور and حسن پور, حمید and داوری نژاد, غلامحسین and عزیزی ارانی, مجید and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {September},
issn = {1029-4791},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها
%A حسن پور
%A حسن پور, حمید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]