یازدهمین کنفرانس بین المللی آلیاژهای آلومینیوم , 2008-09-26

Title : Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux ( Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux )

Authors: Abolfazl Babakhani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این پژوهش عملیات ذوب براده های آلومینیوم پرس شده در کوره الکتریکی و تحت پوششی از فلاکس نمک های NaCl-KCl-KF انجام گردید. بررسی ها نشان داد که افزایش فشار فشردن باعث افزایش چگالی نمونه ها و در نتیجه کاهش تلفات آلومینیوم می گردد. همچنین خواص مکانیکی نمونه ها بازیافت شده مشابه نمونه های تهیه شده از شمش آلومینیوم می باشد.

Keywords

, آلومینیوم قراضه, فشردن سرد, خواص مکانیکی, ذوب نمک پوششی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:204568,
author = {Babakhani, Abolfazl},
title = {Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس بین المللی آلیاژهای آلومینیوم},
year = {2008},
location = {GERMANY},
keywords = {آلومینیوم قراضه، فشردن سرد، خواص مکانیکی، ذوب نمک پوششی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux
%A Babakhani, Abolfazl
%J یازدهمین کنفرانس بین المللی آلیاژهای آلومینیوم
%D 2008

[Download]