پانزدهمین همایش مهندسی برق ایران (ICEE 2007) , 2007-05-15

عنوان : Low Noise, Low Power Quadrature LC OScillator ( نوسانساز متعامد تفاضلی LC با مصرف توان پایین و نویز کم )

نویسندگان: ملیحه زارع دوغ آبادی , ساسان ناصح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ساختار جدیدی جهت تولید سیگنالهای متعامد ارائه شده است.در ساختار پیشنهاد شده دو نوسانساز تفاضلی مشابه با استفاده از خازن به نحوی با همدیگر تزویج شده اند که خروجیهای متعامد ایجاد می کنند. تحلیلی از کارکرد مدار خطی شده ارائه شده است که نشان می دهد خروجیها نسبت به هم متعامد هستند. از مهمترین مزایای ساختار پیشنهاد شده این است که عناصر تزویج کننده، خازنها هیچ منبع نویزی به مدار اضافه نمیکنند همچنین مصرف توان ندارند. نوسانساز پیشنهادی در فن آوری CMOS و BJT طراحی شده و نتایج شبیه سازی آن ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, نوسانساز کنترل شده با ولتاژ, نوسانساز متعامد, نویز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:334,
author = {ملیحه زارع دوغ آبادی and ناصح, ساسان},
title = {Low Noise, Low Power Quadrature LC OScillator},
booktitle = {پانزدهمین همایش مهندسی برق ایران (ICEE 2007)},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {نوسانساز کنترل شده با ولتاژ، نوسانساز متعامد، نویز طیف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Low Noise, Low Power Quadrature LC OScillator
%A ملیحه زارع دوغ آبادی
%A ناصح, ساسان
%J پانزدهمین همایش مهندسی برق ایران (ICEE 2007)
%D 2007

[Download]