پژوهشهای زراعی ایران, سال (2005-3)

عنوان : Effect of organic and inorganic fertilizers on yield and yield components of Plantago ovata Forsk ( تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) )

نویسندگان: اعظم خندان , عليرضا آستارايي , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

/

کلمات کلیدی

/
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:370,
author = {اعظم خندان and عليرضا آستارايي and آستارائی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and فتوت, امیر},
title = {Effect of organic and inorganic fertilizers on yield and yield components of Plantago ovata Forsk},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {2008-1472},
keywords = {/},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of organic and inorganic fertilizers on yield and yield components of Plantago ovata Forsk
%A اعظم خندان
%A عليرضا آستارايي
%A آستارائی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A فتوت, امیر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]