بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: The 10th International Chemical Engineering Congress


موارد یافت شده: 11

1 - Adsorption of cholesterol on novel bionanocomposite adsorbents (چکیده)
2 - The effect ofsupport membrane hydrolysis on the characteristics and performance of polyacrylonitrile supported thin film composite membranes (چکیده)
3 - Impact of MPD/TMC concentration ratio on the performance of TFC membrane in organic solvents pervaporation (چکیده)
4 - Assessment of Failures of Nitrile Rubber Vulcanizates Through High-pressure and High-temperature Gas Media: Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles, (چکیده)
5 - Application of a New Specimen Geometry on Rapid Gas Decompression (RGD) Test (چکیده)
6 - Evaluation of Failures in Sleeve Rubber Product using a Modified Rapid Gas Decompression (RGD) Performance Testing (چکیده)
7 - Effect of Kaolin/Aluminium Hydroxide (ATH) as Hybrid Filler on Mechanical Properties of Ethylene Propylene-diene Monomer (EPDM) Composites (چکیده)
8 - Electricity generation of stacked sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
9 - The Microbial Desulfurization of Dibenzothiophene by Indigenous Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
10 - Potential of Algae-based Wastewater for Biodiesel Production (چکیده)
11 - Self-Optimizing Control Structure Design for a Staged Fischer-Tropsch GTL Process – Steady State Analysis (چکیده)