بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: MHC


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی مقایسه‌ای پروفایل بیان ژن‌های MHC-I، CD90 و CD29 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی گرفته شده از مغزاستخوان و بافت چربی اسب (چکیده)
2 - Region-Based Epitope Prediction, Docking and Dynamic Studies of OMP31 as a Dominant Antigen in Human and Sheep Brucella (چکیده)
3 - Structure based prediction of peptide binding motifs for MHC class II molecules: Successful prediction based on the structure of bovine DR molecules (چکیده)
4 - Molecular modelling analysis of retro-inverso (RI) peptides in association with MHC class II molecules (چکیده)
5 - بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن MHC-I در سلول های بینادی مزانشیمی بافت چربی و مغز استخوان اسب (چکیده)
6 - Selection of T-cell epitopes from foot-and-mouth disease virus reflects the binding affinity to different cattle MHC class II molecules (چکیده)
7 - Bovine MHC class II structure-Function relationships: Implications for Genetic Breeding and Vaccine Development (چکیده)
8 - Bovine MHC Class II Structure-Function Relationships: Implications for Vaccine Development (چکیده)
9 - Bovine MHC Class II Structure-Function Relationships: Implications for Vaccine Development (چکیده)
10 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)